Garantie Beleid

Garantievoorwaarden

Bij normaal gebruik en onderhoud tijdens de garantieperiode heeft de oorspronkelijke koper recht op vervanging van het product onder garantie, onder overlegging van het aankoopbewijs. Ingeval u een defect aan het product constateert, dient u het product direct buiten gebruik te stellen en contact met ons op te nemen.

Om een kapot of defect product binnen de garantievoorwaarden te laten vallen, dient deze binnen de garantieperiode kapot of defect geraakt te zijn door een oorzaak die te wijten valt aan een gebrekkige kwaliteit van het product. In de volgende, door de fabrikant te beoordelen gevallen, wordt geen garantie verleend: normale slijtage, onvoldoende onderhoud,  producten die zonder toestemming van de fabrikant worden gewijzigd, producten die anders worden gebruikt dan normaal kan worden beschouwd en ondeskundige reparaties.

Garantiebeleid

Indien het product onder de garantievoorwaarden en binnen de garantieperiode valt, dan kun je deze naar ons retourneren. Wij zullen het product dan voor je proberen (te laten) repareren, of, indien dat niet mogelijk is, vervangen. Een product dient geretourneerd te worden in de staat waarin het zich bevond op het moment dat het defect werd geconstateerd.

Het is voor producten die binnen het garantiebeleid vallen niet mogelijk om geld terug te krijgen.